ouliver
Nghề Giáo Viên

Nghề Giáo Viên

6,182 39 16

Mình xin nhắc lại đây không phải là chuyện của mình và mình chỉ đăng wappad để dành đọc off và các chuyện sẽ chẳng có chủ đề gì nào mình thích thì lưu lên thui oki nha 👌…

Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai

Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai

6,445 120 38

Đây là một mẫu truyện hay mình sưu tầm được. Truyện này không giống như các mẫu truyện khác mình đã từng đăng. Nó khá buồn và hàm lượng các chi tiết xxx ít hơn nó thiêng về tình cảm.…

Những Kẻ Khát Tình

Những Kẻ Khát Tình

868 21 2

Đây là các mẫu truyện sex gay mình sưu tập được và chia sẽ lên đây để mấy bạn cùng đọc :))…

Thầy Giáo Tin Học

Thầy Giáo Tin Học

6,045 45 14

Đây là một mẫu truyện hay mình sưu tầm được. Truyện này không giống như các mẫu truyện khác mình đã từng đăng. Nó khá buồn và hàm lượng các chi tiết xxx ít hơn nó thiêng về tình cảm.…

Người Tôi Yêu Là ...

Người Tôi Yêu Là ...

6,246 57 11

Mình xin nhắc lại đây không phải là chuyện của mình. Mình chỉ đăng lên wappad để đành đọc off oki nha 👌…

Truyện Gay Học Đường

Truyện Gay Học Đường

15,810 83 12

Mình xin nhắc lại đây không phải là chuyện của mình và mình chỉ đăng wappad để dành đọc off và các chuyện sẽ chẳng có chủ đề gì nào mình thích thì lưu lên thui oki nha 👌…

Chuyện Tình Lớp Trưởng Lớp Phó

Chuyện Tình Lớp Trưởng Lớp Phó

1,734 16 6

Mình xin nhắc lại đây không phải là chuyện của mình và mình chỉ đăng wappad để dành đọc off và các chuyện sẽ chẳng có chủ đề gì nào mình thích thì lưu lên thui oki nha 👌…

Tò Mò Lứa Tuổi Teen

Tò Mò Lứa Tuổi Teen

2,787 22 4

Mình xin nhắc lại đây không phải là chuyện của mình và mình chỉ đăng wappad để dành đọc off và các chuyện sẽ chẳng có chủ đề gì nào mình thích thì lưu lên thui oki nha 👌…

Truyện Gay BoyBoy 08

Truyện Gay BoyBoy 08

39,634 146 29

Đọc truyện của anh này siêu dâm. Ra không biết nhiêu lần lun é 😁…

Hoan Lạc Vô Độ

Hoan Lạc Vô Độ

5,810 17 4

Đây là các mẫu truyện sex gay mình sưu tập được và chia sẽ lên đây để mấy bạn cùng đọc :))…

Chuyện Tình Thời Trẻ

Chuyện Tình Thời Trẻ

24,089 169 19

Đây là một mẫu truyện hay mình sưu tầm được. Truyện này không giống như các mẫu truyện khác mình đã từng đăng. Nó khá buồn và hàm lượng các chi tiết xxx ít hơn nó thiêng về tình cảm.…

Chào Anh Tôi Là Con Trai Anh

Chào Anh Tôi Là Con Trai Anh

4,063 28 10

Đây là một mẫu truyện hay mình sưu tầm được. Truyện này không giống như các mẫu truyện khác mình đã từng đăng. Nó khá buồn và hàm lượng các chi tiết xxx ít hơn nó thiêng về tình cảm.…

Nhật Kí Sinh Viên Năm Cuối Thực Tập

Nhật Kí Sinh Viên Năm Cuối Thực Tập

5,436 36 6

Đây là các mẫu truyện sex gay mình sưu tập được và chia sẽ lên đây để mấy bạn cùng đọc. Truyện này ôn hoà lắm nha hok nặng âu^.^…

Sau Cơn Say

Sau Cơn Say

7,333 36 6

Đây là các mẫu truyện sex gay mình sưu tập được và chia sẽ lên đây để mấy bạn cùng đọc. Truyện này ôn hoà lắm nha hok nặng âu^.^…

Săn trai

Săn trai

13,889 71 6

Đây là một mẫu truyện hay mình sưu tầm được. Các tình tiết h của nó khá nặng giúp các bạn xả là chính. Nó không thiêng về yếu tố tình cảm.…

Biển Tinh Trùng

Biển Tinh Trùng

3,777 13 4

Đây là một mẫu truyện hay mình sưu tầm được. Các tình tiết h của nó khá nặng giúp các bạn xả là chính. Nó không thiêng về yếu tố tình cảm.…

Chơi Gay

Chơi Gay

35,418 146 6

Đây là các mẫu truyện sex gay mình sưu tập được và chia sẽ lên đây để mấy bạn cùng đọc :))…

Quá trình tôi bị bẻ cong

Quá trình tôi bị bẻ cong

85,082 460 17

Đây là các mẫu truyện sex gay mình sưu tập được và chia sẽ lên đây để mấy bạn cùng đọc :))…

Trong Quân Ngũ

Trong Quân Ngũ

48,743 337 9

Đây là các mẫu truyện sex gay mình sưu tập được và chia sẽ lên đây để mấy bạn cùng đọc :))…

Thoả Mãn Dục Vọng

Thoả Mãn Dục Vọng

56,236 283 11

Đây là các mẫu truyện sex gay mình sưu tập được và chia sẽ lên đây để mấy bạn cùng đọc :))…