packha03
《Edit - Showbiz》Cuồng Luyến Em - Điềm Thố Ngư

《Edit - Showbiz》Cuồng Luyến Em - Điềm Thố Ngư

25,072 1,684 48

➤Tên gốc: 狂恋你 - Cuồng Luyến Ngươi➤Tên tiếng Anh: Crazy Love You ➤Tác giả: 甜醋鱼- Điềm Thố Ngư ➤Số chương: 84 chương + 2 phiên ngoại➤Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Showbiz, Đô thị tình duyên, HE. ➤Convert: TieuQuyen28 ➤Editor: Trương Mạn Vi + Thư Thư (C1~11) | Packha03 (Còn lại) ➤Ngày lấp hố: xx/xx/xxxx➤Tình trạng: 🐌…

《Full - Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện - Mộc Yêu Nhiêu

《Full - Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện - Mộc Yêu Nhiêu

1,163,714 72,879 125

➤Tên gốc: 和反派离婚之后 - Cùng phản phái ly hôn chi hậu ➤Tác giả: 木妖娆 - Mộc Yêu Nhiêu➤Số chương: 101 chương ➤Thể loại: Ngôn tình, nữ phụ, xuyên không ➤Convert: Tiểu Lê Nhi (Tàng thư viện) ➤Editor: Dubb + Packha03➤Bookcover: Blue 🐳➤Ngày mở hố: 1/5/2020 ➤Ngày lấp hố: 07/12/2021➤Tình trạng: 🐌❌ Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, đăng duy nhất tại wattpad @packha03, vui lòng không chuyển Ver hay RE-UP với mục đích thương mại.…

《Edit - Showbiz》Hơn cả tình yêu - Sầm Lợi

《Edit - Showbiz》Hơn cả tình yêu - Sầm Lợi

10,677 844 29

➤Tên Hán Việt: 岂止钟情 - Khởi chỉ chung tình ➤Tác giả: 岑利 - Sầm Lợi ➤Số chương: 83 chương ➤Thể loại: Ngôn tình, Ngọt sủng, Hiện đại, Showbiz, HE ➤Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm (Wikidich) ➤Editor: Packha03➤Ngày mở hố: 3/3/2021➤Ngày lấp hố: xx/xx/xxxx➤Tình trạng: 🐌❌ Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, đăng duy nhất tại wattpad @packha03, vui lòng không chuyển Ver hay RE-UP với mục đích thương mại.…