pomp33
pov: felix • house

pov: felix • house

70 1 1

bạn có bao giờ tưởng tượng mình được ở cùng nhà với idol không?…

felix • 4 years

felix • 4 years

1,132 79 9

"tôi từng là người yêu cũ của anh ấy""còn yêu anh ấy không à...chúng ta đổi chủ đề nhé?"• felix x reader…