reader__97
thương, bằng giọng người huế.

thương, bằng giọng người huế.

4 0 4

cho đến khi tôi tìm thấy bạn, tôi không nghĩ mình có thể mở lòng với ai nữa.…

[ Thừa Hạo] Simple love

[ Thừa Hạo] Simple love

2,673 298 20

Một cái shortfic bé xíu đầu tiên của tớ cho cái couple dễ thương này…