saimon_wp00
𝐑ỗ𝐢 𝐡ơ𝐢. | Genshin impact x reader |

𝐑ỗ𝐢 𝐡ơ𝐢. | Genshin impact x reader |

141 25 1

Ngẫu hứng, vui là chính.…

G Ầ ᑎ | ᴛᴏᴜɢᴇɴ ᴀɴᴋɪ

G Ầ ᑎ | ᴛᴏᴜɢᴇɴ ᴀɴᴋɪ

381 43 3

- Nhật kí kể về chuỗi ngày bỏ nhau đi trốn của đôi trẻ sau khi Oni và Momotaro đàm phán với nhau thành công. - Đáng yêu hòa đáng ghét. Có thể biến thành hỗn hợp kem dâu trộn thanh long do author là mầm non mới nhú:). - Khá ooc. Hãy cân nhắc. Warning: tục.★ Đến đây thôi. Mong độc giả sẽ có trải nghiệm tốt nhất.…

Đê𝒎 đ𝒆𝒏 | 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐤

Đê𝒎 đ𝒆𝒏 | 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐤

1,403 64 2

"𝐼𝑠𝑎𝑔𝑖, 𝑏ê𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ớ 𝑐ó 𝑚ộ𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢á𝑖 𝑣ậ𝑡." 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙧𝙖 𝙈𝙚𝙜𝙪𝙧𝙪 ---- --- - -------- ------ ----------- -------- ---------- Thể loại: fanfiction.- OOC! Mong độc giả cân nhắc.…