simpsumu
[𝘮𝘴𝘣𝘺 × 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳] - 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘢𝘪 𝘯𝘢𝘺 𝘭𝘰

[𝘮𝘴𝘣𝘺 × 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳] - 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘢𝘪 𝘯𝘢𝘺 𝘭𝘰

5,459 538 4

nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm. nhà trọ bất ổn. ¹có chi tiết nhạy cảm. ²không dành cho những người quá nghiêm túc. ³ooc…

|𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫|-𝐂ô 𝐁ạ𝐧 𝐇à𝐧𝐠 𝐗ó𝐦 𝐂ủ𝐚 𝐂𝐡ú𝐧𝐠 𝐓ô𝐢

|𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫|-𝐂ô 𝐁ạ𝐧 𝐇à𝐧𝐠 𝐗ó𝐦 𝐂ủ𝐚 𝐂𝐡ú𝐧𝐠 𝐓ô𝐢

47,055 4,477 16

Hố này sìn dàn trai Inarizaki|𝟐𝟓/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐| - |𝟏𝟒/𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐| : chỉnh sửa lần 1|𝟏𝟏/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐| -…

[𝑯𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - 𝘛𝘸𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥𝘴

[𝑯𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - 𝘛𝘸𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥𝘴

19,499 1,578 8

Hẹn gặp em ở một thế giới khác, Nơi con đường ấm nắng lá rơi đầy. Để rồi bọn anh mãi đứng đó, Chờ, chờ mãi em nơi đây."Xin lỗi.... Vì bọn anh vốn dĩ không tồn tại.▴Có thể ngược▴thơ tệ nhiều chút▸occ➦ 𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 × 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮 × 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨𝐮✔ 4some➤Không liên quan đến bất cứ tổ chức NGOÀI ĐỜI hay CÁ NHÂN nào.|𝟏𝟔/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐| - chỉnh sửa lần 1…

[𝙅𝙅𝙆 𝙬.𝙮𝙤𝙪] - 𝙂𝙚𝙩 𝙇𝙤𝙬 (18+)

[𝙅𝙅𝙆 𝙬.𝙮𝙤𝙪] - 𝙂𝙚𝙩 𝙇𝙤𝙬 (18+)

3,869 296 2

- Đưa mông ra đây. - Khum. Warning : 18+, ooc, có ngôn từ tục…

[Ԋαιƙყυυ w. you] - ꒻꒤ꇙ꓄

[Ԋαιƙყυυ w. you] - ꒻꒤ꇙ꓄

37,436 3,219 18

Những tình huống nho nhỏ cùng các anh nhà(*・∀・*)VMong mọi người thích ♡'・ᴗ・'♡|𝟏𝟖/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐| : chỉnh sửa lần 1|𝟏𝟓/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐| : chỉnh sửa lần 2…

[𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐤 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] - 𝐊𝐞𝐞𝐩 𝐆𝐨𝐢𝐧𝐠
[𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - Lái máy bay

[𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - Lái máy bay

71,302 5,571 20

"Chị già, tôi thích chị. Làm ghệ tôi đi?"→ Thi thoảng có vài từ ngữ tục ♥ Couple : Suna Rintarou × Reader→ có thể ngược𝐎𝐂𝐂→ Một chiếc Suna ăn chơi.…

|𝐒𝐚𝐤𝐮𝐀𝐭𝐬𝐮| - LOST

|𝐒𝐚𝐤𝐮𝐀𝐭𝐬𝐮| - LOST

1,328 158 1

Đơn giản là mất.…