vyvyan1105
Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà Đến

Countryhumans-Vượt Qua Thời Không Vì Ai Mà Đến

1,278 195 29

Một cái cô độc thiếu nữ...Một cái bi ai quá khứ...Một cái kỳ lạ hành trình...Nàng trở thành ' nàng '...Nhưng...Nàng cũng chỉ là nàng...Bọn họ tương ngộ...Chán ghét cho đến thích, lại từ thích cho đến ái...Là tiếp nhận vẫn là chối bỏ ?Là hạnh phúc vẫn là bi thương ?Thật sự khó nói hết...…

Hỏa ảnh - Nguyện mộng tưởng của ngươi sẽ thành thật sự

Hỏa ảnh - Nguyện mộng tưởng của ngươi sẽ thành thật sự

101 11 4

Lần đầu mình viết truyện, còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. ♡(∩o∩)♡…