xinchao_minhlaMee
[TAEKOOK] MAI NÀY SẼ NGỌT NGÀO

[TAEKOOK] MAI NÀY SẼ NGỌT NGÀO

90 0 8

Nói sơ qua là Bé Koo hồi xưa là bé yêu của anh Kim đó, mà thật ga anh Kim hông thích bé, lợi dụng bé nói thẳng ga là Trap bé Koo đấy. Gồi tự nhiên sao này anh Kim thấy bé dễ thương dần dần anh Kim bắt đầu thích bé Koo nên là anh Kim tán bé Koo. Còn chuyện diễn biến tiếp theo là gì thì mọi người tự coi đi haYêu mọi người ạ…