Tags:
-𝐃𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐂𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫-
[R18] [H] [Kisaki x Reader] Pleasure

[R18] [H] [Kisaki x Reader] Pleasure

4,009 407 2

🎶"Before I die I'm tryna f**k you baby!"🎶⚠Cảnh báo: OOC, R18, H, smut, nsfw, BG.Kisaki Tetta x female reader!!!…

「beyblade burst x reader」a mess

「beyblade burst x reader」a mess

3,747 341 12

đầu chương khóc, cuối chương hôncliche và phong văn như shiet.well dạo quanh ficdom thì tớ thấy thể loại x reader chưa được ưa chuộng mấy. tớ không giỏi trans nên lao đầu vào viết fic.female reader, rất khó để giữ giới tính trung lập trong tiếng việt.và thật sự thì nó rất dở. ◐tổng hợp one shots.◐beyblade burst x reader.◐nhận requests mà tớ có thể nhận.+không smut hay lemon+không OC+không depression hay suicidal✤highest rankingno 1. #kurenaino 3. #beybladeburst…

𝟑𝟔𝟓𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐓𝐨 𝐅𝐚𝐥𝐥 𝐈𝐧-𝐥𝐨𝐯𝐞.||ᴳᶦⁿ

𝟑𝟔𝟓𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐓𝐨 𝐅𝐚𝐥𝐥 𝐈𝐧-𝐥𝐨𝐯𝐞.||ᴳᶦⁿ

354 17 1

Warning : OCC,SMUT/LEMON/NSFW,...365Days!AU : Gin x Reader.…