[countryhumans] hạ trắng

[countryhumans] hạ trắng

233 16 1

Nắng nằm trườn trên khoảng sân trước nhà, nhờ kẽ lá, chúng hóa thành những bông hoa trắng nở đầy sân, rồi em vươn dài cánh tay ra khỏi thành cửa sổ, nắng mượn tay em làm chỗ đậu; đám nắng mong manh trắng toát, đồ rằng em chỉ cần rục rịch cánh tay chúng chắc chắn sẽ ngã lìa, rơi và vỡ thành hoa nắng xuống nền sân. Em không ngạc nhiên nếu chúng vỡ thật, đến nắng hạ của em cũng vỡ, cũng tan mặc cho có những phút em tưởng chúng là vĩnh viễn.Warning: SovBrit.…

[Countryhumans]One Short SovietxBritan

[Countryhumans]One Short SovietxBritan

223 26 2

Cảnh báo:SovBrit,NOTP ai lướt ?…