Tags:
|BJYX| TIÊU HỒN

|BJYX| TIÊU HỒN

1,258 120 6

Ngày Viết:30/5/2020.Ngày hoàn thành:Chưa xác định.Thể loại: Niên hạ, ma mị, BE.CHÚ Ý: TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ DO TÁC GIẢ NGHĨ RA, HOÀN TOÀN KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT.Thuộc tính: Trầm ổn ôn nhu công× Ấm áp đáng yêu thụ.Cp: BJYX (Vương Nhất Bác×Tiêu Chiến)Tác giả: An AnTình trạng: Tác giả đang lết :)))…

|BJYX| TỔNG HỢP ĐOẢN-ONESHORT BÁC QUÂN NHẤT TIÊU

|BJYX| TỔNG HỢP ĐOẢN-ONESHORT BÁC QUÂN NHẤT TIÊU

1,438 113 7

Ở đây tổng hợp đoản và oneshort về Bác Quân Nhất Tiêu.Thể loại: Đam mỹ.Tác giả: An An…