[Tu tiên] Phàm nữ tiên hồ - Update c662- đã hoàn
《 tiên linh đồ phổ》 -Updated c1155
[Nữ tôn] 《 phượng thiên du ký 》 -  1v1
[Nữ tôn] Trà Uyên - 1v1
[Nữ tôn] Dạ Cửu ám hương - 1v1, xuyên không
[Nữ tôn] Vấn tâm - 1v1
[Nữ tôn] Lục Lang- 1v1
[Nữ tôn] 《 Mặc Vân dạ sắc 》 - 1v1, oan gia
Tọa lấy đãi tệ - Ngồi để chờ tiền - Cổ đại, giang hồ
[Nữ tôn] Ai chấp ta thủ -1v1
[Nữ tôn] 《 Trường Ca một khúc ( nữ tôn )》 - HAY
[Nữ tôn] Khanh khanh yêu - 1v1
[Nữ tôn] Khuynh thành vương phu - 1v1
[Nữ tôn] Triền thê - 1v1, xuyên không
[Nữ tôn] 《 Đại Tấn phục quốc lục 》- xuyên không, 1v1, nam cường
[Nữ tôn] Ấm Ngọc Cẩn Thu - 1v1
[Nữ tôn] Hắc thê lãnh phu - 1v1
[Nữ tôn] Bổn vương từ đây không trở về triều - 1v1
[Nữ tôn] Nữ quan bỏ trốn ký - 1v1
[Nữ tôn] Thanh tâm - xuyên không, 1v1