Tags:
[RichardSeigi] Tổng Hợp Đồng Nhân Văn

[RichardSeigi] Tổng Hợp Đồng Nhân Văn

5,701 209 24

Summary: Tổng hợp đồng nhân cp Richard x Seigi trong anime The Case Files Of Jeweler Richard, qt, nhiều thể loại.Pairing: Richard Ranashinha De Vulpian x Nakata Seigi. Truyện convert chưa có sự cho phép của tác giả, phi thương mại.…