Đọc Truyện ﹝ᴄʜị ᴄưɴɢ﹞Kuroo Tetsuro X Reader - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

09-07-2024

﹝ᴄʜị ᴄưɴɢ﹞Kuroo Tetsuro X Reader

21,441 lượt thích / 251,878 lượt đọc
END [ KẾT MỞ :))) ]


[18+] [thô - tục] [3P]

! 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐎𝐂 !

.Text + Write.

Tình trạng : ???

Truyện không liên quan đến cốt truyện chính.!
Có thể bạn thích?