Đọc Truyện 𝐍𝐢𝐜𝐤𝐲𝐉𝐮𝐝𝐲 / 𝕤𝕠𝕠𝕛𝕦𝕟 - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

15-04-2024

𝐍𝐢𝐜𝐤𝐲𝐉𝐮𝐝𝐲 / 𝕤𝕠𝕠𝕛𝕦𝕟

647 lượt thích / 7,566 lượt đọc
" Steve thích tớ đến thế cơ à ?"

*°:⋆ₓₒ Nhân thú
*°:⋆ₓₒ Soo top Jun bot ( X no switch X )
*°:⋆ₓₒ Một số chi tiết được dựa theo Zootopia

⋆⭒˚。⋆ Đứa con tinh thần của tớ vui lòng không mang đi chỗ khác hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép!

Truyện chỉ đăng trên wattpad !!!!

🏆 Highest ranking : 20 #soojun
🏆 Highest ranking : 1 #tomorrowbythogether
🏆 Highest ranking : 5 #soobin
🏆 Highest ranking : 8 #yeonjun
Có thể bạn thích?