Đọc Truyện 【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trị - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

30-09-2023

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trị

358 lượt thích / 5,655 lượt đọc
• tên : nơi mà trái tim ngự trị

• tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

• main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨

• nếu đây là trang sách cuối cùng. vậy thì trước khi

anh đi, có thể nào để em viết lại chuyện tình mình

được không? •
Có thể bạn thích?