Đọc Truyện | 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!   - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

25-01-2024

| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!

1,987 lượt thích / 28,314 lượt đọc
Vốn dĩ đã bị lọt bẫy từ lúc bắt đầu

*

Chiếc fic đầu tay, có phi logic hay dở thì hãy thông cảm hoặc là đừng nhấn vào đọc rồi buông lời cay đắng. Ở đây không tiếp 😍
Có thể bạn thích?