Đọc Truyện 𝔸́𝕔 - [ĐN Disney Twisted Wonderland] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

22-11-2023

𝔸́𝕔 - [ĐN Disney Twisted Wonderland]

34 lượt thích / 385 lượt đọc
Ác - [ĐN DTW] - [PG - 13]

[15/6/2022]

================

Ác (danh từ):

+) (Từ cũ, Phương ngữ): quạ
+) (Từ cũ, Văn chương): mặt trời

Ác (tính từ):

+) Chỉ người hoặc việc gây hoặc thích gây đau khổ, tai họa cho người khác

Đồng nghĩa: Dữ
Trái nghĩa: Hiền, Thiện

================

Thể loại: đồng nhân, ma pháp, viễn tưởng

Warning: Truyện có nhiều yếu tố bạo lực, máu me, nhạy cảm, không phù hợp với những độc giả yếu tim.

Author: Thyme2R

Book cover credit: Thyme2R

Oc: 夢 メビウス - Yume Mebius- ???

Disclaimer: Vì đây là một fanfiction nên những nhân vật gốc trong Disney Twisted Wonderland hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Disney và Aniplex. Ngoài ra xin vui lòng không sao chép bất cứ nhân vật nào ở trong truyện này. Một số diễn biến là do tác giả thay đổi, quý độc giả hãy lưu ý trước khi đọc.

Truyện cũng chỉ đăng duy nhất trên trang web Wattpad. Nếu thấy truyện bị repost ở dưới bất cứ trang web nào khác xin quý độc giả vui lòng không ủng hộ dưới mọi hình thức.
Có thể bạn thích?