Đọc Truyện [𝚂𝚞𝚗𝚊,𝙾𝚜𝚊𝚖𝚞 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Bạn thân khác giới cũng biết đói. - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

02-02-2024

[𝚂𝚞𝚗𝚊,𝙾𝚜𝚊𝚖𝚞 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Bạn thân khác giới cũng biết đói.

1,734 lượt thích / 21,335 lượt đọc
Một mối quan hệ kì lạ giữa tình yêu và tình bạn khiến Yn ngày một bối rối hơn... Hãy chắc chắn rằng bạn đủ tuổi để đọc.

[Chứa ngôn ngữ tục nhẹ và tình huống giả định không có trong mạch truyện gốc]

☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎
Có thể bạn thích?