Đọc Truyện [𝚆𝙸𝙽𝙳𝙱𝚁𝙴𝙰𝙺𝙴𝚁×𝚈𝙾𝚄] you and me  - Truyen2U.Net

Phi tiểu thuyết

Đang cập nhật

04-05-2023

[𝚆𝙸𝙽𝙳𝙱𝚁𝙴𝙰𝙺𝙴𝚁×𝚈𝙾𝚄] you and me

486 lượt thích / 7,426 lượt đọc
những câu chuyện nhỏ giữa em và họ
•họ là thành viên của Sabbath Crew•
Nàng sẽ được nhập thân hoàn toàn vào nhân vật và câu truyện tôi vẽ ra
Oc, cực oc luôn ấy 😿

[Ảnh bìa và ảnh trong từng tập tớ vô tình tìm được trên Pinterest nhưng nguồn lại không rõ lên ai biết tác giả của bức vẽ thì làm ơn cho tớ biết nhé, cảm ơn💗]
Có thể bạn thích?