Đọc Truyện 𝟏𝟐𝐜𝐬|𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐈: 𝐃𝐚𝐫𝐤 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫 - Truyen2U.Net

Siêu nhiên

Đang cập nhật

02-01-2024

𝟏𝟐𝐜𝐬|𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐈: 𝐃𝐚𝐫𝐤 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫

22 lượt thích / 165 lượt đọc
" Suy cho cùng thì những kẻ mạnh nhất
Đến cuối cùng cũng chỉ là những kẻ thất bại.
Còn những kẻ thất bại
Sẽ trở thành những người mạnh nhất."
_Ghost City I: Dark Monster_
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?