Đọc Truyện |12 Chòm Sao| Sợi chỉ duyên hồng - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

23-07-2024

|12 Chòm Sao| Sợi chỉ duyên hồng

1,488 lượt thích / 20,772 lượt đọc
"Đội nón cõng cả trời mưa,
Đem chõ xôi khúc gửi cho nhà người.
Của cải cũng chẳng có gì,
Trong kho có thóc, ngoài vườn có rau
Thôi thì nguyện ý thì về
Cùng nhau xây đắp
Một đời ấm lo..."

P/s: Tất cả bối cảnh, sự kiện, nhân vật trong truyện đều là hư cấu. Vẫn mong mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố, chân thành cảm ơn.

|Thiên Ân|
Có thể bạn thích?