Đọc Truyện 12 chòm sao , Vị Giáo Viên Đáng Kính...cuối cùng. - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

18-08-2018

12 chòm sao , Vị Giáo Viên Đáng Kính...cuối cùng.

571 lượt thích / 9,093 lượt đọc
Đây là một fic táo bạo của mình , có khả năng sẽ drop . Đừng hi vọng nhiều .
Nếu fic này mình làm xong thì sẽ có 1 nhân vật phải chết !
Có thể bạn thích?