Đọc Truyện [12cs] Nắng chết trăng tàn - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

05-10-2023

[12cs] Nắng chết trăng tàn

1,101 lượt thích / 16,035 lượt đọc
Giọt lệ đỏ thẫm.
Trái tim rỉ máu.
Thần thánh cũng phải khóc than cho số phận của ta và người.
Có thể bạn thích?