Đọc Truyện «ABO»Taeguk | Tự kỷ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

27-01-2024

«ABO»Taeguk | Tự kỷ

12,385 lượt thích / 208,860 lượt đọc
Au: Melli
Begin: 21/12/2022
End phần 1: 29/07/2023
Phần 2: ?
"Tự kỷ hay còn gọi là rối loạn phổ tự kỷ (autism spectrum disorder) là một rối loạn bao gồm các biểu hiện lâm sàng đặc trưng với khả năng thiếu hụt về kỹ năng xã hội, các hành vi lặp lại và thiếu hụt hay thậm chí không có khả năng giao tiếp và ngôn ngữ."
°Thể loại: Abo, thanh xuân vườn trường
°Alpha Kim× Beta Jeon
°Bối cảnh: Seoul-Cấp 3

Ngày 9/2/2023:
#1 bts
#1 taehyung
#2 jungkook
#4 vkook
#10 taekook
#4 taeguk
Có thể bạn thích?