Đọc Truyện [ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

18-09-2023

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn

13,351 lượt thích / 262,418 lượt đọc
Kẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh.

"Không cho phép em sợ tôi."

"Vật nhỏ, em ghét tôi."

"Tôi có rất nhiều tiền."

"Tôi thích."

"Tôi bảo em đứng lại."

"Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu."

Author: Mono0903
Thể loại: boylove, NP, cường công cường thụ, sủng, HE.
Do not reup, chuyển ver, edit, thanks!
Có thể bạn thích?