Đọc Truyện [AllTake] Tôi Là Trà Xanh - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

14-07-2023

[AllTake] Tôi Là Trà Xanh

12,451 lượt thích / 94,785 lượt đọc
Bị người yêu đánh, tôi giác ngộ lập tức trở thành trà xanh
• Truyện do sự nungws sảng của tác giả đẻ ra, yêu cầu không mang đi nơi khác tránh bị trù ẻo.

• Bổ sung hastag sau, vì tôi lười.

• Truyện có câu từ gây khó chịu, hãy out game nếu nó không hợp gu.

• Truyện được viết bởi Du Tử Y.

#1 hashtag boylove: 11/6/2022
Có thể bạn thích?