Đọc Truyện [AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

01-02-2024

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!

30,175 lượt thích / 178,919 lượt đọc
Tác giả: Khuynh Hoành

~~Văn án~~

Sẽ như thế nào nếu Takemichi sống lại trong thế giới song song?

Sẽ như thế nào khi những kẻ từng là bất lương giờ lại trở thành các Idol nổi tiếng?!

Sẽ như thế nào khi đang từ một đại Boss Takemichi lại trở thành một tiểu Idol nhỏ bé?!

Sẽ như thế nào khi một đứa không biết hát hò phải lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt?!!

~~~~~~~~~

Lưu ý: Các nhân vật không giống với nguyên tác, cốt truyện do tôi nghĩ ra mong sẽ không bị đem đi nơi khác. Có OC của tác giả. Truyện không có cốt truyện nhất định, chủ yếu là tấu hài, cho vui.
Tác giả sẽ viết một phiên bản khác nghiêm túc hơn sau bộ này.

Mong sẽ được ủng hộ nhiều như bộ đầu tiên :>>
Có thể bạn thích?