Đọc Truyện | Bác Chiến | Tiêu Chiến, Anh đâu rồi ?  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

22-11-2023

| Bác Chiến | Tiêu Chiến, Anh đâu rồi ?

157 lượt thích / 3,649 lượt đọc
Quay lại nơi cũ khắc lên ba chữ " Em yêu Anh " ?
Người đi rồi mãi chẳng trở về
Kẻ ở lại muôn phần luyến tiếc?
Drop
Có thể bạn thích?