Đọc Truyện baciami | GeminiFourth - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

20-02-2024

baciami | GeminiFourth

852 lượt thích / 6,635 lượt đọc
' Em gầy quá. Em biết bộ phận nào béo nhất cơ thể không?'

' Bụng... chăng? '

' Là não.'

' Gemini! '
Có thể bạn thích?