Đọc Truyện [BH][HĐ][TRANS][Vườn trường][SỦNG THỤ] Thời gian còn lại của cuộc đời. - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

14-06-2018

[BH][HĐ][TRANS][Vườn trường][SỦNG THỤ] Thời gian còn lại của cuộc đời.

1,594 lượt thích / 41,211 lượt đọc
Tựa Truyện gốc: Dư Sinh Vi Kỳ. Dịch: Thời gian còn lại của cuộc đời.
Trans + QT: Zansumi
Tác giả: Mẫn Nhiên.

CP: Khỏe mạnh lanh lợi niên hạ công x Ôn tình như nước ngự tỷ thụ.

Thận trọng: Thụ lớn hơn công 14 tuổi. Ngược, ngọt, tiềm năng có thức ăn cho chó nhiều a....
Ngược từ CP 9 đến CP phụ... Sủng thụ từ CP 9 tới CP phụ.

Thụ cực kỳ dịu dàng ngoan hiền, nhu tình như nước a....
CP phụ thì thụ khá ngang tàn, kiêu kỳ, yêu diễm.

Công: Lâm Triễn.
Thụ: Tiêu Uyển Thanh.
Phối hợp diễn: Hạ Chi Cẩn, Thời Mãn, Ôn Đồng, Thời Kinh Lan
Có thể bạn thích?