Đọc Truyện [BHTT] Hạ Oa Đích Lặc Cốt - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (Chính văn + Phiên ngoại) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

12-07-2014

[BHTT] Hạ Oa Đích Lặc Cốt - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (Chính văn + Phiên ngoại)

127 lượt thích / 19,157 lượt đọc
书名: 夏娃的肋骨
作者:彼岸萧声莫
Bách hợp tiểu thuyết (GL)
Tác phẩm: Hạ Oa Đích Lặc Cốt (Chính văn + Phiên ngoại)
Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Thể loại: GL, hiện đại, minh tinh văn, ngược, H scene, HE.
Couple: Mộc Vị Ương x Eva, Lương Cận Ngôn x Cơ Thanh, Nhan Mộ Sinh x An Huệ, Trần Mặc Nhiễm x Liễu Hạ Niên, Dịch Đình Vũ x Lan Tư Cấm
Có thể bạn thích?