Đọc Truyện [BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

28-02-2023

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]

7,214 lượt thích / 228,441 lượt đọc
Một bác sĩ của khoa ngoại.
Một giám đốc của một công ty.
Một người 27 năm qua với tình yêu gọi là thứ xa xỉ.
Một người đã là mẹ nên hiểu đâu là yêu.
Cuộc sống vốn vô thường.
Những người bình thường gặp nhau tạo nên những điều vô thường...

❗❗❗❗❌Đây là truyện viết vì Yoonsic, không thay đổi tên nhân vật, tên truyện thành bất kì nhân vật nào khác ❌
Có thể bạn thích?