Đọc Truyện Bị lừa kết hôn cùng sếp Kim! [ABO] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

28-06-2024

Bị lừa kết hôn cùng sếp Kim! [ABO]

6,136 lượt thích / 97,106 lượt đọc
Tae Top! Kook Bot!

Alpha - Alpha

sếp kim phải lòng bạn nhân viên có chiếc răng thỏ mất rồi!

au: thvcaconnn
ngày bắt đầu: 08/10/2023

fic dựa trên cốt truyện và ý tưởng của Cá, hoàn toàn không có thật!

Được quyền rcm
Tôn trọng fic và tác giả
không chuyển ver dưới mọi hình thức.

#1 fic : 23/2/2024-28/2/2024
#1 jungkook : 29/3/2024
#1 taeguk : 7/4/2024
#2 jeonjungkook : 15/4/2024
Có thể bạn thích?