Đọc Truyện [BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi! - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

30-10-2023

[BJYX/CV] Nhất Bác Động Tâm Rồi!

4,311 lượt thích / 59,930 lượt đọc
🏍️ Thể loại: Ngọt sủng, Nguyên sang, Song xử, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, niên thượng, HE

🏍️ Tay đua motor x nhà thiết kế sườn xám

Chiến thanh lịch, điềm đạm nhẹ nhàng hay xấu hổ - Bác soái khí lạnh lùng, hơi chút lưu manh, nhưng là lưu manh tinh tế và có văn hóa = )))
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?