BonBin | Love

2,319 lượt thích / 17,882 lượt đọc
- Đây là fic, những yếu tố có trong fic đều không có thật bên ngoài. Nhân vật trong truyện sẽ không liên kết đến ngoài đời

Fic này sẽ là nhẹ nhàng không có H nhaa

Ai không thích thì có thể không đọc, xin đừng toxic vào fic của tớ. Cảm ơn💗

Hãy cmt văn minh vì các anh đều là những bông hoa nhỏ của chúng ta💗
Có thể bạn thích?