Đọc Truyện CÁC ĐOẢN VĂN NGẮN CỦA MỄ BỐI. - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Hoàn thành

01-04-2019

CÁC ĐOẢN VĂN NGẮN CỦA MỄ BỐI.

1,000 lượt thích / 12,214 lượt đọc
Tác giả: Mễ Bối

Tác phẩm: CÁC ĐOẢN VĂN NGẮN CỦA MỄ BỐI

Nội dung: Đây là nơi tác giả viết những đoản văn ngắn dễ thương, tình thú, hài hước, đủ mọi thể loại như tình yêu, tình bạn, gia đình,...

Quan trọng: tác giả cực kì nghiêm túc và đầu tư về mặt chất lượng, nội dung và hình ảnh.

Lời nhắn nhủ: Tác giả không ngăn cản chuyện các bạn đọc mượn đoản của tác giả, nhưng yêu cầu hãy tôn trọng tác giả về bản quyền, hãy giữ lại nguồn và tên của tác giả (Mễ Bối). Vì sao tác giả lại không cấm như những nơi khác? Rất đơn giản, đa số những bạn mượn tác phẩm của tác giả, họ đều rất ý thức để lại tên tác giả và nguồn, mặt khác là họ ủng hộ tác giả hết mực, tác giả quý trọng điều này.

Người ta hơn nhau ở cái ý thức.

Chúc các bạn đọc đoản vui vẻ.

Yêu thương. Tôi là Mễ Bối.
Có thể bạn thích?