Đọc Truyện Cái Gì, 18 Đại Lão Hôm Nay Lại Xuống Núi Bắt Hồ Ly Rồi? - Truyen2U.Net

Truyện ngắn

Đang cập nhật

23-03-2024

Cái Gì, 18 Đại Lão Hôm Nay Lại Xuống Núi Bắt Hồ Ly Rồi?

4 lượt thích / 41 lượt đọc
Hạ Tuyết Băng là học sinh đại học năm hai ngành tài chính bình thường, không đáng chú ý. Nhưng ôi trời, tự dưng đâu ra 18 đại lão rình mò cô ấy vậy!!?
(Lưu ý: Đây chỉ là một câu chuyện ngọt sủng, viễn tưởng nên hãy vứt não trước khi đọc.)
Có thể bạn thích?