Đọc Truyện Cẩm Tú Đỉnh- Thần Vụ Đích Quang - Truyen2U.Net

Bí ẩn

Đang cập nhật

27-07-2019

Cẩm Tú Đỉnh- Thần Vụ Đích Quang

33 lượt thích / 4,088 lượt đọc
Thể loại: Xuyên không, cung đình
Tóm tắt nội dung: Hoàng Đế đa tình coi trọng Vương thái phi.
" Ta thống nhất thiên hạ
Nàng chưởng quản hậu cung
Hai ta sẽ cùng cai quản thiên hạ
Hậu cung là của nàng
Muốn xoay tròn, bóp méo
Hay chơi đùa ra sao thì tùy nàng
Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ."
Nguồn: wikidich
Có thể bạn thích?