Đọc Truyện Căn hộ đối diện - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

21-01-2024

Căn hộ đối diện

7,998 lượt thích / 127,507 lượt đọc
Theo đuổi ước mơ của mình là làm stylist, nhà thiết kế tài năng nổi tiếng. Vì được gia đình ủng hộ ước mơ nên Han Yuri chọn đi du học Hàn để khám phá những thứ tốt hơn.
Nhưng.
Những câu trên chỉ là một mặt thôi. Còn lí do nữa là...
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?