Đọc Truyện Chạm - Truyen2U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

31-03-2024

Chạm

16 lượt thích / 64 lượt đọc
Cô đã cố chạm vào anh, nơi mà anh và cô đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Nhưng dù cô có cảm nhận được nó rõ thế nào thì tay cô cũng chỉ như đang lơ lững giữa không trung mà thôi.
Và rồi cô dường như hiểu ra, có lẽ anh và cô không thuộc về cùng một thế giới với nhau. Dù cho có cố gắng thế nào, cô cũng chỉ có thể chạm vào một mảnh tàn không khí mà thôi.
Có thể bạn thích?