Đọc Truyện CÓ NHỮNG KHI TRỜI MƯA | There Are Times When It Rains - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Hoàn thành

07-01-2021

CÓ NHỮNG KHI TRỜI MƯA | There Are Times When It Rains

4 lượt thích / 73 lượt đọc
Mưa - hiện tượng thiên nhiên mà bất cứ tâm hồn đa cảm nào cũng phải thốt lên: "Ôi! Tại sao mưa lại đẹp đến thế và buồn đến thế?"

Tôi cũng không ngoại lệ. Vậy mưa gợi cho con người nỗi buồn đến mức tự tìm đến như thế nào, hãy đọc bài thơ được tôi viết vào ngày 12 tháng 6 năm 2019 để tìm ra đáp án nhé!
Có thể bạn thích?