Đọc Truyện Cơn Bão Ngọt Ngào  - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

20-11-2023

Cơn Bão Ngọt Ngào

728 lượt thích / 9,209 lượt đọc
Tác giả: 青野zou
Người dịch: X
Thể loại: ABO ngọt văn, có sinh tử. Kẻ thống trị đầy mưu mô Alpha x Idol hệ Omgega giả trang thành Alpha.


BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC
Có thể bạn thích?