Đọc Truyện ( Countryhumans)  Viên Đá Hi Vọng // Đã FULL //  - Truyen2U.Net

Viễn tưởng

Hoàn thành

18-04-2024

( Countryhumans) Viên Đá Hi Vọng // Đã FULL //

1,786 lượt thích / 14,037 lượt đọc
1 sự thật mà ko ai biết về cậu và những người anh của họ những kẻ nguy hiểm như họ không có việc gì nguy hiểm hơn

Cậu là kẻ minh chứng cho việc gia tộc nguy hiểm đang có âm mưu gì với những kẻ tàn độc tật sự

Đôi lời T/g :

Tất cả chỉ là tưởng tượng tác giả có thể sẽ bẻ lái cao và viết nhiều hơn khi sức khoẻ và bớt bận lại thì sẽ viết đầy đủ

Truyện và ý tưởng được ghi bởi Kill Snow Of Devid bao mọi bản quyền
Có thể bạn thích?