Đọc Truyện Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc] - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

19-05-2024

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]

2,814 lượt thích / 25,678 lượt đọc
Lê Đông Nguyên chưa chết.
Đàm Tảo Tảo chưa chết.
Trình Thiên Lý cũng chưa chết.
Nguyễn Lan Chúc không phải NPC.

Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời
____
Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC

Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, không thích có thể thoát.Chúc mn đọc vui vẻ!
Chương Mới Nhất
Có thể bạn thích?