Đọc Truyện Cuộc phiêu lưu của kẻ lười biếng - Truyen2U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

02-02-2022

Cuộc phiêu lưu của kẻ lười biếng

2,394 lượt thích / 32,667 lượt đọc
một lớp học hết sức bình thường được triệu hồi qua thế giới khác. như một số main khác anh main nhà ta có một chỉ số đáng thất vọng. cộng với bản tính lười biếng vốn có liệu anh main có làm nên trò chống gì không???
Có thể bạn thích?