Đọc Truyện Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Thân bất do kỷ - Truyen2U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

23-10-2023

Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Thân bất do kỷ

1,040 lượt thích / 19,244 lượt đọc
Tác giả: 老佐姐姐
Couple: Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển | Phim Vân Chi Vũ
Nguồn: Lofter
Biên tập và chuyển ngữ: @kiwisty
(Tác giả không đặt tên truyện và tên chương. Tên truyện và tên chương do người chuyển ngữ tự đặt)
Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam bị bắt. Từ trước đến giờ, Vô Phong không bao giờ nương tình với kẻ phản bội. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một khi bị Vô Phong bắt lại, tra tấn và hành hạ, chết đi còn dễ chịu hơn là sống.
Có thể bạn thích?