Đọc Truyện Đại Môn Chủ - Truyen2U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

05-08-2021

Đại Môn Chủ

37 lượt thích / 300 lượt đọc
Một bên là tiểu yêu bị ép làm tân chủ môn phái lừng lẫy thiên hạ , lại có thêm đám đồ đệ chân chó tị nạnh , không coi tân chủ ra cái củ cải gì

Người kia lại là chủ cũ môn phái lừng lẫy thiên hạ , dương dương đắc ý phá được trận pháp của Tam giới- chạm đến đỉnh cao của nhân giới , chỉ cho đến khi....

Đây là câu chuyện nhỏ về hai con người có thể khiến cả Xích Hỗn phái chao đảo , nhân giới hỗn loạn .
Có thể bạn thích?