Đọc Truyện [DỊCH] Ngày xửa ngày xưa (HijiMitsu Oneshot) - Truyen2U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

07-07-2020

[DỊCH] Ngày xửa ngày xưa (HijiMitsu Oneshot)

61 lượt thích / 304 lượt đọc
Tác giả: Silent Libraries

Nguồn: http://okaysilence.blogspot.com/2011/08/hijimitsu-fanfic.html

Người dịch: Tui

Giới thiệu: Mỗi tấm ảnh là cả ngàn lời chẳng thể thốt lên
Chương Mới Nhất
Danh sách Chương
Có thể bạn thích?