Đọc Truyện Đoạt tử - Truyen2U.Net

Hư cấu

Đang cập nhật

01-12-2013

Đoạt tử

59 lượt thích / 6,320 lượt đọc
Đường Thiên một cặp long phượng thai nam nữ.

Thẳng đến có một ngày, gặp hài tử cái kia ba ba.

Vì thế, hai cái ba ba liền đánh lên... ╮(╯▽╰)╭
Có thể bạn thích?